Sånglektioner/Röstvård/Föreläsningar

Undervisning
Röstvård/Sånglektioner


Emma ger privata lektioner i sång och röstvård. Hon har stor erfarenhet av röstskador och hjälper profeissionella sångare men även dig som behöver få rösten att fungera bättre i vardagen.Förbokning av 5 tillfällen: 2900 kr (2320 kr ex moms)

Enstaka tillfälle: 720 kr (576 kr ex moms)


Workshops/Fortbildning


Har du en kör, ett lärarlag eller en arbetsplats som vill utvecklas? Boka upp en hel- eller halvdag med röstvård, "ledarskapet i klassrummet" eller presentationsteknik. Vi jobbar både med röst och kropp.


Skicka ett mail eller ring för individuellt upplägg.
Kontakt:

 

info@emmaronnlund.com

 

Telefon: + 46 (0)70-55 88 955